Zij-instromers die starten in het onderwijs komen met nieuwe ideeën en vol enthousiasme de school binnen. De praktijk blijkt echter weerbarstiger dan het enthousiasme van de starters. Door het huidige lerarentekort komen zij-instromers snel zelfstandig voor de klas te staan. Onderzoek wijst uit dat deze groep startende leraren zich in het diepe gegooid voelt en veel van hen overweegt hierdoor het onderwijs vroegtijdig te verlaten. Een vaak gehoorde klacht is: Het team wil me helpen, maar ook mijn collega’s zijn overbelast.’

Wat is er nodig om deze groep te behouden?

Een gebrek aan begeleiding en inductieprogramma’s is de voornaamste reden voor het afhaken. Goede en adequate begeleiding van deze startende leerkrachten is dus essentieel.

Docenttalent zet zich al meer dan 14 jaar in voor het behoud van enthousiaste en gemotiveerde leerkrachten. Wij geloven dat scholen deze leraren kunnen binden door gerichte begeleiding in de vorm van training en coaching op pedagogisch en didactisch vlak. Onze kracht is de praktijkgerichte benadering van onze begeleiding.

Effectieve begeleiding

Om leerkrachten effectief te begeleiden is het nodig te investeren in een planmatige aanpak. Hiervoor zijn veel verschillende middelen in te zetten. Uit gesprekken met starters blijkt dat er behoefte is aan begeleiding zonder taboe. Hierbij kun je denken aan:

Coaching en begeleiding: De startende leerkracht wordt tijdens een klassenbezoek geobserveerd. Om het gewenste leerkrachtgedrag te versterken worden in een feedbackgesprek tips en adviezen uitgewisseld.

Co-teaching: Om de handelingsbekwaamheid van de leerkracht te vergroten wordt samen met de co-teacher een les voorbereid en gegeven.

SVIB: Er worden opnames gemaakt van een les. De filmbeelden worden geanalyseerd en sterke kanten van het leerkrachtgedrag belicht. Besproken wordt hoe deze krachtbron ook op andere momenten kan worden ingezet.

Intervisie: Intervisie stelt leerkrachten in staat van en met elkaar te leren, door ervaringen uit te wisselen en dagelijkse dilemma’s in de klas te bespreken. Ook kan er in deze groepssamenstelling specifieke aandacht worden besteed aan de onderwerpen waarin deze leerkrachten zich nog verder kunnen ontwikkelen.

Training: in praktijkgerichte trainingen leren de leerkrachten een goede organisatie van de groep te realiseren en de effectieve leertijd in de klas te verhogen. Thema’s die aan bod komen: oudercontacten, klassenmanagement, orde houden instructie geven en het omgaan met verschillen.

Voor meer informatie over het ontwikkelen van een traject op uw school, of het doorlichten van uw huidige traject neemt u contact op met Leonie Verweij, Onderwijsadviseur en initiatiefnemer van Docenttalent.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *