Alle begin is moeilijk, al helemaal als je halverwege je carrière het roer omgooit. De overgang naar een nieuwe rol als docent wordt vaak als een cultuurshock ervaren. Goede begeleiding is daarom van enorm belang.

Het beroep van leerkracht is veelzijdig en boeiend. Een leerkracht in deze tijd moet daarom heel wat vaardigheden beheersen om het vak goed te kunnen beoefenen. Hierbij spelen pedagogisch inzicht, didactische vaardigheid en organisatorisch talent een grote rol.

Om zij-instromers zo goed mogelijk voor te bereiden op de onderwijspraktijk heeft onderwijsadviesbureau Docenttalent een praktische training ontwikkeld. In deze training wordt inzicht gegeven in de onderwijspraktijk en de rol van de docent in deze tijd.

In deze zeer praktische training wordt stilgestaan bij de verschillende rollen waar een docent in de dagelijkse onderwijspraktijk mee te maken krijgt. Hierbij wordt ruimschoots aandacht besteed aan het pedagogisch inzicht, didactische vaardigheid en organisatorisch vermogen van de (toekomstig) docenten. Om deze rollen zo goed mogelijk te vertolken worden vele tips en adviezen aangereikt die direct in de praktijk kunnen worden toegepast.

 Onderdelen:

 • Vaardigheden van een goede leerkracht
 • Ingaan op de vijf rollen van een leerkracht: met speciale aandacht voor de rol van gastheer (de les starten), presentator (aandacht vragen), didacticus (instructie geven) en de afsluiter (de les afsluiten).
 • Didactiek:
  • Effectieve leertijd,
  • Lesopbouw: instructiemodellen
  • Inrichting
  • Rooster en planning
  • Routines in de schooldag
  • Afwisselende werkvormen
 • Pedagogiek:
  • Afspraken/klassenregels
  • Sfeer in de klas
  • De kracht van belonen.
  • Effectief communiceren
  • Casussen/stellingen uit de praktijk

Doel en resultaat:

Na het volgen van deze training kan de leerkracht een goed leer- en werkklimaat in de klas realiseren. Door gebruik te maken van effectieve leertijd, structuur in het programma en lessen en aandacht voor de behoeften van de leerlingen.

Na afloop van de training kan de docent:

 • Een goede klassenorganisatie hanteren.
 • Juiste klassenregels opstellen.
 • Structuur aanbrengen in zijn lessen.
 • Verschillende werkvormen en energizers toepassen in zijn onderwijspraktijk.
 • Voorwaarden scheppen voor een positieve en veilige sfeer in de klas.
 • De juiste gespreksvaardigheden inzetten.

Goed van start als zij-instromer

Prijs: € 575

Duur: 1 1/2 – 2 uur
Doelgroep: leerkrachten (speciaal) basisonderwijs
Locatie: In overleg

Vul onderstaande gegevens in om vrijblijvend een offerte op te vragen of een vraag te stellen. Of kijk op zij-instroom onderwijs voor extra informatie.


  Naam *

  E-mail *

  Telefoonnummer *

  Onderwerp

  Eventuele vraag/opmerking