Docenttalent heeft veel ervaring met het begeleiden van docenten. Vanuit een oplossingsgerichte visie ondersteunen wij zowel individuele docenten als docententeams middels coaching en begeleiding. Deze begeleiding is gericht op de ontwikkeling en kwaliteit van de docent op pedagogisch en didactisch vlak.

Coaching

Een individueel coachingstraject bestaat uit 3 – 6 gesprekken. Ieder traject start met een intakegesprek. Door middel van dit intakegesprek wordt onderzocht welke veranderbehoefte er is.

Klassenconsulten

Docenttalent biedt persoonlijke begeleiding middels klassenconsulten. Hiermee ontdekt de docent zijn sterke eigenschappen en valkuilen. De begeleider geeft tips en adviezen om het gewenste gedrag te versterken.


School Video Interactie Begeleiding

SVIB is een zeer praktische en positieve manier van begeleiding. Het stelt de docent in staat gericht naar zichzelf en zijn handelen te kijken. De begeleider filmt een les, vervolgens worden de filmbeelden geanalyseerd.

Begeleide Intervisie

Docenttalent begeleidt intervisiebijeenkomsten. Samen met collega’s bespreekt de docent verschillende dilemma’s uit de onderwijspraktijk. Na het inbrengen van een casus worden oplossingen uit de groep aangedragen.