Trainingen

Docenttalent biedt gespecialiseerde trainingen voor het Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. Ons aanbod kenmerkt zich door een zeer praktische aanpak, onderbouwd met theoretische achtergronden.

Advies

Docenttalent heeft ruime ervaring met het adviseren van onderwijsinstellingen met als doel het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Het gaat hierbij om implementatie- en verbetertrajecten. Docenttalent draagt zorg voor visie- en planvorming, innovatie, ontwikkeling en verbetering.

Begeleiding

Docenttalent biedt persoonlijke coaching en begeleiding vanuit een oplossingsgerichte visie. Gedurende een individueel traject leert de leerkracht of docent persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden verder te ontwikkelen, waardoor hij weer in zijn kracht komt te staan.