Docenttalent biedt gespecialiseerde trainingen. Het gehele aanbod kenmerkt zich door een zeer praktische aanpak, onderbouwd met theoretische achtergronden. Dit alles wordt verzorgd door docenten met een ruime ervaring in het onderwijs. Voortdurend worden onze trainingen geëvalueerd en met nieuwe inzichten en achtergronden verrijkt. Uit de evaluaties blijkt dat onze trainingen, mede hierdoor, altijd hooggewaardeerd worden door onze deelnemers. Docenttalent streeft naar het leveren van maatwerk en stemt dus graag de specifieke inhoud van de workshop af op de beginsituatie van de opdrachtgever. De genoemde uren zijn de daadwerkelijke uren voor de leerkrachten. Er is dus, tenzij anders afgesproken met de opdrachtgever, geen sprake van verdere studiebelasting.

Communicatie

Een effectieve communicatie is van groot belang in het onderwijs. Naast de communicatie met anderen is het ook belangrijk dat de leerkracht naar zichzelf leert luisteren.

Didactiek

Goed onderwijs, valt of staat uiteraard met een goede leerkracht! Docenttalent zet zich dagelijks in om in iedere leerkracht zijn talent naar boven te halen en hiermee het lesgeven te optimaliseren.


Gedrag en werkhouding

Een veilig pedagogisch klimaat is een voorwaarde om tot leren te komen. Goede interactie tussen leerling en leerkracht en rust in de klas dragen bij aan een prettig klimaat.

Hoogbegaafdheid

Leerlingen met een hoog IQ hebben andere leer- en ontwikkelbehoeften. Gelukkig maar, want juist dit maakt het onderwijs zo dynamisch! De uitdaging van iedere leerkracht is om hieraan tegemoet te komen.


ICT

Ieder kind heeft recht op eigentijds en uitdagend onderwijs. De inzet van ICT is hierbij van groot belang en ondersteunt de leerkracht zijn leerlingen voor te bereiden op het leven en werken in de 21e eeuw.

Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een plekje binnen het regulier onderwijs. Maar wat is nodig om dit ‘passend onderwijs’ te laten slagen? Docenttalent staat stil bij de (leerkracht)kwaliteiten die hiervoor nodig zijn.


Psyche en brein

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op unieke wijze. Om deze ontwikkeling te ondersteunen onderzoekt de leerkracht welke ontwikkelbehoeften er zijn en past hij verschillende leerstrategieën toe.