Docenttalent biedt een gespecialiseerd aanbod aan studiedagen en workshops. Het gehele aanbod kenmerkt zich door een zeer praktische aanpak, onderbouwd met theoretische achtergronden. Dit alles wordt verzorgd door docenten met een ruime ervaring in het onderwijs.

Alle studiedagen en workshops worden op de door u gewenste locatie verzorgd. De workshops met een sterretje kunnen worden uitgebreid naar een studiedag.

Oudergesprekken

Als leerkracht heb je niet alleen met leerlingen, maar ook met hun ouders te maken. Ouders kennen hun kind als de beste en dus is goed contact cruciaal. In deze bijeenkomst leer je welke type ouders je kunt tegenkomen en wat de do’s en don’ts per type ouder zijn. In gesprek met een acteur oefen je rapport- en slechtnieuwsgesprekken. Hierbij kun je tegenover een mondige of juist onzekere ouder komen te zitten. Wil jij leren hoe jij jezelf in deze situatie het best kunt opstellen? Ontdek het in deze workshop, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen.

Breinvriendelijk leren

Hersenonderzoek is de laatste jaren erg actueel! Door met een MRI-scan te kijken naar de processen in het brein is er veel nieuwe informatie over ‘leren en het brein’. Wil je ook weten wat dit kan betekenen voor jouw lessen, kom dan naar de workshop Breinvriendelijk Leren. We testen op ludieke wijze je voorkennis en bieden op een hersenvriendelijke manier de basiskennis over leren en de hersenen aan. Je leert hoe je je lessen efficiënt en effectief kunt aanpassen. En daar kun je de volgende dag direct mee aan de slag in de klas!

Creatieve denkvaardigheden in de klas

Een kleuter op de basisschool ziet de wereld nog vol mogelijkheden en is optimaal creatief. Aan het begin van de volwassenheid hebben maar weinig mensen deze creativiteit weten te behouden, zo blijkt uit onderzoek. Deze mensen noemen we ‘geniaal’. Kunnen we er in het onderwijs voor zorgen dat deze vaardigheid niet verloren gaat? In deze bijeenkomst ga je aan de slag met creatieve denkvaardigheden. Hoe kun je leerlingen (en jezelf) stimuleren om creatief te denken? We bekijken een aantal onderzoeken naar creativiteit, maken kennis met diverse materialen en methoden op dit gebied. Uiteraard dagen we je uit om je creativiteit te gebruiken!

DIGIbeter

Goed onderwijs is constant in beweging. Dit is een voorwaarde om aan te blijven sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Computers, laptops en digiborden zijn al geruime tijd niet meer uit de school weg te denken. Ook het gebruik van tablets wordt in steeds meer klassen structureel toegepast. Weet jij wat het gebruik van ICT in de klas voor jou en je leerlingen kan betekenen?

Zit je te springen om tips en tools om je digibord nog beter in te zetten? Laat je je graag inspireren met praktische, vernieuwende onderwijssites? Dan is deze workshop echt iets voor jou!

Jongens en meisjes in de klas

Hoe benut je de verschillen tussen jongens en meisjes en met welke werkvormen en leerstrategieën zorg je ervoor dat jongens én meisjes optimaal leren?
De workshop “Jongens en meisjes in de klas” geeft inzicht in de werking van het brein van jongens en meisjes, laat zien waar hun behoeftes liggen en welke aanpak het beste daarbij aansluit. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

  • Bewegen in de klas
  • Visuele ondersteuning in de klas
  • Versterken van autonomie
  • Samen leren

Teach like a champion!

Wat maakt iemand tot een succesvolle leerkracht? Wat zijn de lestechnieken die écht werken? Doug Lemov heeft hier jarenlang onderzoek naar gedaan.
In zijn boek ‘Teach like a champion’ beschrijft hij de meest succesvolle lestechnieken.

Wil jij ook goed voorbereide, leuke en effectieve lessen geven aan leerlingen die hard en met plezier werken? Kom dan naar deze workshop en krijg, aan de hand van clips en praktijkoefeningen, verschillende technieken onder de knie. Voortaan gebruik je ‘Goed is Goed’ en geef je alleen nog ‘Bliksembeurten’

  • Bewegen in de klas
  • Visuele ondersteuning in de klas
  • Versterken van autonomie
  • Samen leren
  • Ouders en leerkrachten op een lijn.

Engels

De startende leerkracht PO en VO

Alle begin is moeilijk, zo ook de eerste jaren in het onderwijs. De overgang van de opleiding naar de praktijk is groot en wordt door veel leerkrachten als een cultuurshock ervaren. Een goede organisatie van de groep is van enorm belang, want leerkrachten die hun klas goed georganiseerd hebben bewerkstelligen ook betere leerresultaten bij de kinderen. De manier waarop je klassenmanagement verloopt, heeft te maken met je planning, regels en afspraken, structuur en organisatie. In deze workshop krijg je handvatten aangereikt om een goed georganiseerde start van het schooljaar te beleven. Tevens worden vele tips aangereikt die bewezen effectief zijn in de praktijk.

Cursusmateriaal: Talent voor de klas

Zij-instroom (traject)

Om toekomstige docenten VO zo goed mogelijk voor te bereiden op de onderwijspraktijk heeft Docenttalent in samenwerking met OSG een passend aanbod ontwikkeld. Dit aanbod bestaat uit trainingsbijeenkomsten, intervisiebijeenkomsten en individuele begeleiding.
Hierbij wordt ruimschoots aandacht besteed aan het pedagogisch inzicht, didactische vaardigheid en organisatorisch vermogen van de (toekomstig) docenten.

Oplossingsgericht coachen (traject)

De cursus effectief en oplossingsgericht coachen biedt IB-ers en RT-ers in het primair onderwijs instrumenten om begeleiding te geven op een manier die snel resultaten oplevert en die het werk succesvoller en plezieriger maken. Het oplossingsgerichte model gaat uit van wat er goed gaat en maakt gebruik van de sterke punten van de medewerkers binnen de organisatie. Deze cursus wordt aangeboden via INholland Academy.