Advies

Docenttalent heeft ruime ervaring met het adviseren en ondersteunen van onderwijsinstellingen met als doel het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs. Het gaat hierbij vaak om implementatietrajecten en/of verbetertrajecten. Docenttalent draagt zorg voor het bewaken en integreren van de landelijk vastgestelde kerndoelen in het onderwijsaanbod en ondersteunt bij het creëren van samenhang en beter uitvoerbaar maken van het onderwijsprogramma.

Werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld liggen op het gebied van:

  • opstellen van begeleidingsplannen t.a.v. waarborgen kwaliteit
  • het onderwijsconcept doorvertalen naar de uitvoering op competentieniveaus.
  • herijken van reeds bestaande studiehandleidingen en ontwikkelen van nieuwe handleidingen
  • ontwerpen van een onderwijstraject met vastgestelde leerdoelen
  • ontwikkelen en implementeren van verbeterprojecten
  • ontwikkelen didactisch kader en uitzetten op competentieniveaus
  • ontwikkelen en aanleveren observatieformulier voor beoordeling docenten
  • ondersteunen / trainen docenten in het toepassen van het didactisch kader en het werken volgens een toetsmatrijs
  • implementeren en begeleiden van scholen omtrent digitaliseren

Benieuwd wat Docenttalent voor uw organisatie kan doen?

Neem contact op via info@docenttalent.nl