Snappet is een adaptief, digitaal onderwijsplatform dat iedere leerling uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Het doel van Snappet is om de leerresultaten te verbeteren, het is een middel om ‘adaptief onderwijs op maat’ te kunnen realiseren. Het middel moet echter wel op de juiste manier worden ingezet en daar kunnen onze adviseurs de scholen bij helpen!

Docenttalent biedt trainingen op maat waarbij de visie en de wensen van de school altijd het uitgangspunt zijn.  In samenspraak wordt een passende inhoud voor de training(en) afgestemd. Indien gewenst kan hierbij vooraf worden ingelogd op het Snappet dashboard om zo naadloos aan te sluiten op de beginsituatie van de school en vanuit praktijkvoorbeelden te werken.

Voor wie zijn deze trainingen bestemd?

Voor schoolteams, bovenschoolse academies, IB-netwerken en directie-vergaderingen.

Veelgestelde vragen:

 • Hoe zet je Snappet in op een manier die alle leerlingen ten goede komt?
 • Hoe verhoudt Snappet zich tot het directe instructiemodel en met name de ‘begeleide inoefening’?
 • Hoe creëer je een heldere doorgaande lijn binnen de school zodat het voor leerlingen en leerkrachten voorspelbaar is?
 • Hoe kun je de CITO scores verbinden met de indicaties van Snappet?
 • Hoe kun je niveaugroepen en groepsplannen vormgeven wanneer je met Snappet werkt?

Mogelijke onderdelen van een training:

 • Het middel ‘Snappet’ wordt doorgrond door hier nader op in te zoomen, zowel het leerkrachtdashboard als de leerlingapp.
 • De manier waarop Snappet zich verhoudt tot de papieren methodes wordt uitgelegd, evenals de mogelijkheden hoe hier als school mee om te gaan.
 • De juiste lesopbouw met specifieke aandacht voor verwerking op maat wordt behandeld waarbij het belang van schoolbrede afspraken voorop staat. Hiertoe wordt direct een eerste aanzet gemaakt om zo de doorgaande lijn te bewaken.
 • Fasen van het directe instructiemodel worden gerelateerd aan de (mogelijke) inzet van Snappet.
 • De mogelijkheden voor het (methode onafhankelijk) werken vanuit leerdoelen en leerlijnen wordt besproken: wat is er voor nodig om op deze manier te werken en welke consequenties heeft dit voor leerkracht en leerlingen?

Na afloop van de training kan de leerkracht o.a.:

 • Gericht een (Snappet)les voorbereiden en hiervoor de juiste informatie uit het dashboard gebruiken.
 • Een heldere lesopbouw aanhouden waarbij voor alle leerlingen voldoende tijd is voor het werken op eigen niveau. 
 • Het directe instructiemodel koppelen aan (de inzet van) Snappet.
 • Schoolafspraken over de inzet van Snappet verwoorden en toelichten welke visie hierachter schuilt.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Elise Luiten (elise@docenttalent.nl) of tel: 06 33039233.
Of vul bijgaand contactformulier in en binnen 2 werkdagen nemen wij contact met u op.

Snappet Training

Vul onderstaande gegevens in om vrijblijvend een offerte op te vragen of een vraag te stellen.


  Naam *

  E-mail *

  Telefoonnummer *

  Onderwerp

  Eventuele vraag/opmerking