Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat iedere leerling uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Het doel van Snappet is om de leerresultaten te verbeteren, het is een middel om ‘adaptief onderwijs op maat’ te kunnen realiseren. Het middel moet echter wel op de juiste manier worden ingezet en daar kunnen onze adviseurs bij helpen!

Waar Snappet adaptief onderwijs op maat heel belangrijk vindt, is dat voor Docenttalent hetzelfde. Iedere leerkracht leert immers op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo. Om deze reden is het aan te raden om de trainingen te combineren met (individuele) begeleiding. 

Voor wie is deze begeleiding bestemd? 

Voor leerkrachten, Intern Begeleiders, directies,  en onderwijsondersteuners die staan voor ‘goed lesgeven’ en die Snappet op een verantwoorde didactische wijze willen inzetten in de onderwijspraktijk.

Klassenbezoek

Docenttalent biedt persoonlijke begeleiding door middel van klassenconsulten. Hierbij wordt geobserveerd tijdens een Snappet les, waarbij de vooraf besproken hulpvraag van de leerkracht leidend is.

Er wordt gewerkt vanuit de oplossingsgerichte visie: de begeleider kijkt naar wat goed gaat en wat anders kan. Ieder consult bestaat uit een voorgesprek, observatie, nagesprek en korte verslaglegging. Hierin worden tips en adviezen uitgewisseld om nog meer uit Snappet te halen.

Duur in overleg

Schoolscan

Docenttalent kan tevens in één dag alle leerkrachten en groepen die met Snappet werken bezoeken en observeren middels de principes van ‘het flitsbezoek’. De observaties worden afgerond met een plenaire teambijeenkomst. Door onze ruime ervaring met het begeleiden van scholen betreffende de inzet van adaptieve digitale leermiddelen kunnen onze adviseurs in korte tijd de school specifieke sterke en aandachtspunten inventariseren en formuleren.
Duur hele dag

Coaching traject

Een individueel coachtraject bestaat vaak uit een drietal gesprekken. Ieder traject start met een intakegesprek. Door middel van dit intakegesprek onderzoekt de coach Docenttalent samen met de leerkracht, IB’er, of directeur welke vragen er spelen en stellen zij in samensprak heldere, haalbare doelen. In de gesprekken wordt veelal praktisch gewerkt waarbij het Snappetdashboard open staat en het systeem ter plekke wordt doorgrond en geanalyseerd op specifieke vragen.

N.B. Deze coaching trajecten vinden vaak plaats met Intern Begeleiders en Directeuren, aangezien zij zelf niet dagelijks met Snappet werken, maar wel zicht moeten hebben op de mogelijkheden. Het is wenselijk als ook zij Snappet integreren in hun werk, bijvoorbeeld door het op te nemen in het schoolplan en te gebruiken tijdens groepsbesprekingen en oudergesprekken.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Elise Luiten (elise@docenttalent.nl) of tel: 06 33039233.
Of vul bijgaand contactformulier in en binnen 2 werkdagen nemen wij contact met u op.

Snappet Begeleiding

Vul onderstaande gegevens in om vrijblijvend een offerte op te vragen of een vraag te stellen.


    Naam *

    E-mail *

    Telefoonnummer *

    Onderwerp

    Eventuele vraag/opmerking