Een klas vol leerlingen betekent een klas vol verschillen. Ieder kind is immers uniek en ontwikkelt zich op unieke wijze. Om de ontwikkeling van de leerlingen optimaal te ondersteunen is het de taak van de leerkracht om te onderzoeken welke ontwikkelbehoeften er zijn. Vervolgens past de leerkracht de verschillende leerstrategieën toe in de dagelijkse praktijk om zo optimaal aan te sluiten bij deze diverse behoeften van de leerlingen.

Verschillen in de psyche en het brein

Docenttalent maakt leerkrachten en schoolteams graag bewust van deze verschillen in de psyche en het brein van kinderen. Zo werkt het brein van een jongen bijvoorbeeld anders dan het brein van een meisje en dien je hier als leerkracht op aan te sluiten. Ook een leerling met een leerstoornis heeft meer ondersteuning en soms een andere aanpak nodig. Bij de trainingen over ‘psyche en brein’ geeft Docenttalent leerkrachten hiervoor praktische handvatten.

De juiste mindset ontwikkelen

Tevens is de mindset van zowel de leerling als de leerkracht van belang. De juiste overtuigingen in ons psyche en brein kunnen de ontwikkeling namelijk enorm stimuleren. Maar hoe ontwikkel je de juiste mindset bij jezelf en in de groep? De mindsettheorie van Carol Dweck geeft hiervoor diverse tips en tools. Ook oplossingsgerichte, helpende gedachten kunnen meer zelfvertrouwen creëren. Het kan een leerkracht helpen om vanaf een afstand te kijken naar eigen gedrag en dat van het team. Met de juiste blik kan een leerkracht ook de ervaren werkdruk verminderen.

Specifieke trainingen van Docenttalent over ‘psyche en brein’ 

Docenttalent biedt een aantal trainingen die specifiek gericht zijn op de psyche en het brein. In deze trainingen staat Docenttalent stil bij de (positieve) invloed die een leerkracht hierop heeft, zowel bij zichzelf als bij de leerlingen.

De trainingen van Docenttalent kenmerken zich door de praktische toepasbaarheid. De inspirerende en afwisselende programma’s zijn ontwikkeld en worden verzorgd door trainers, met zelf ruime praktijkervaring in het onderwijs. Daarnaast zijn zij betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen en (didactische) leermiddelen en beschikken zij over de meest recente inzichten uit de onderwijswetenschap.

 

Een overzicht van de trainingen

Executieve functies, wat kunnen we hiermee?

De training geeft inzicht in wat executieve functies zijn en hoe de leerkracht deze (praktisch) kan gebruiken in de klas.

Van lastig naar leuk leren

De training stelt de leerkracht beter in staat om eventuele leerstoornissen te signaleren en biedt handvatten voor de begeleiding van deze leerlingen.

Jongens in de klas

De training geeft de leerkracht zicht op de verschillen tussen jongens en meisjes in de klas en biedt praktische handvatten om goed bij deze diverse behoeften aan te sluiten.

Werken vanuit een groeimindset

De training leert de leerkracht een groeimindset te herkennen en stimuleren, zowel bij zichzelf als bij de leerlingen.

Gedachtenkracht: met helpende gedachten meer zelfvertrouwen!

De training helpt de leerkracht om zijn handelingsrepertoire uit te breiden door met helpende gedachten meer zelfvertrouwen bij de leerlingen te creëren.

 

Werken vanuit passie, de werkdruk voorbij

In deze training ontvangt de leerkracht handvatten om ervaren werkdruk/stress te verminderen.

Hoogsensitiviteit voor leerkrachten basisonderwijs

In deze training leert de leerkracht hoe het brein werkt van hooggevoelige personen (HSP). Daarnaast ontvangt de leerkracht verschillende tools welke kunnen worden ingezet in de klassensituatie en daarbuiten.