Passend onderwijs houdt in dat onderwijs en ondersteuning moet aansluiten op de behoeften van het kind. In de praktijk betekent dit dat kinderen met verschillende handicaps en stoornissen binnen het regulier onderwijs een plek kunnen krijgen. Wat is er nodig om passend onderwijs te laten slagen?

Allereerst is een positieve grondhouding noodzakelijk. Een goede afstemming en communicatie met het kind zelf en alle betrokkenen zijn ook belangrijke succesfactoren. Daarnaast is ‘effectief omgaan met probleemgedrag’, gekoppeld aan een effectief systeem van regels en routines, tevens een belangrijke succesfactor.

Gedragsproblemen vragen om een gevarieerde aanpak: licht probleemgedrag is vaak te voorkomen door een goed pedagogisch klas- en schoolklimaat. Is er sprake van ernstig probleemgedrag, dan voldoen de interventies en strategieën vanuit de basisondersteuning meestal niet meer.

Deze training draagt bij aan het verbeteren van het pedagogisch klimaat in de klas. Tevens worden interventies en strategieën aangeleerd, die de leerkracht ondersteunen bij het omgaan met leerlingen met ADHD, stoornissen in het autisme spectrum en grensoverschrijdend gedrag.

Onderdelen:

 • Wat is passend onderwijs?
 • Preventief handelen binnen de klas en school.
 • Specifieke onderwijsbehoeften voor leerlingen met ADHD, autisme en gedragsproblemen.
 • Interventies en strategieën voor het realiseren van een veilig klimaat.
 • Invloed uitoefenen op negatief gedrag.

Doel en resultaat:

Na afloop van de training kan de leerkracht het pedagogisch klimaat in de klas verbeteren door goed pedagogisch handelen en het toepassen van effectieve didactische strategieën.

Na afloop van de training kan de leerkracht:

 • Selecteren van de meest effectieve didactische strategieën en deze inzetten in de klas.
 • Toepassen van goed pedagogisch handelen: een veilig klimaat, waarbij leerlingen zich gehoord voelen.
 • Herkennen van individuele onderwijsbehoeften van kinderen.
 • Tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
 • Versterken relatie leerkracht – leerling.
 • Elf gouden regels voor het begeleiden van leerlingen.

Passend onderwijs... en nu de praktijk!

Prijs: € 575
Duur: 1 1/2 – 2 uur
Doelgroep: leerkrachten (speciaal) basisonderwijs
Locatie: In overleg

De training is uit te breiden naar een volledige studiedag.

Vul onderstaande gegevens in om vrijblijvend een offerte op te vragen of een vraag te stellen.


  Naam *

  E-mail *

  Telefoonnummer *

  Onderwerp

  Eventuele vraag/opmerking