Snappet is een adaptief, digitaal onderwijsplatform dat iedere leerling uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Het doel van Snappet is om de leerresultaten te verbeteren door de leerlingen op hun eigen niveau uit te dagen. Snappet maakt adaptief onderwijs voor alle scholen mogelijk. De leerling krijgt directe feedback op zijn antwoorden en de leerkracht heeft middels het dashboard continu overzicht van wat er in de klas gebeurt: welke leerling is al zo goed in een leerdoel dat hij de les kan overslaan en wie heeft juist een extra instructie nodig? De tijd die eerder werd besteed aan nakijken, kan nu gericht worden besteed aan het analyseren van de resultaten en het optimaal voorbereiden van de lessen.

Divers onderzoek wijst uit dat Snappet inderdaad het leerresultaat van leerlingen verbetert. Snappet is een middel om het doel ‘adaptief onderwijs op maat’ te bereiken. Het middel moet echter wel op de juiste manier worden ingezet. In deze training gaat Docenttalent hier op in: Hoe zet je Snappet in op een manier die alle leerlingen ten goede komt? Hoe verhoudt Snappet zich tot het directe instructiemodel en met name ‘de begeleide inoefening’? Hoe creëer je een heldere doorgaande lijn binnen de school zodat het voor leerlingen en leerkrachten voorspelbaar is hoe ze een les opbouwen en welke verwerking hierbij past?

Onderdelen:

 • Het middel ‘Snappet’ wordt doorgrond door hier nader op in te zoomen.
 • De manier waarop Snappet zich verhoudt tot de papieren methodes wordt uitgelegd, evenals de mogelijkheden hoe hier als school mee om te gaan.
 • De juiste lesopbouw met specifieke aandacht voor verwerking op maat wordt behandeld.
 • Het belang van schoolbrede afspraken om doorgaande lijn binnen de school te bewaken wordt benadrukt en hiertoe wordt direct een eerste aanzet gemaakt.
 • Fasen van het directe instructiemodel worden gerelateerd aan de inzet van Snappet.

Doel en resultaat:

In deze training ontvangt de leerkracht handvatten en heldere richtlijnen om het optimale uit Snappet te halen. Door Snappet te koppelen aan het directe instructiemodel en schoolafspraken vast te leggen over de lesopbouw, wordt de meerwaarde van Snappet beter zichtbaar voor zowel leerkrachten als leerlingen. 

Na afloop van de training kan de leerkracht:

 • Gericht een (Snappet)les voorbereiden en hiervoor de juiste informatie uit het dashboard gebruiken.
 • Een heldere lesopbouw aanhouden waarbij voor alle leerlingen voldoende tijd is voor het werken op eigen niveau. 
 • Het directe instructiemodel koppelen aan (de inzet van) Snappet.
 • Schoolafspraken over de inzet van Snappet verwoorden en toelichten welke visie hierachter schuilt.

Aanvullende informatie:

Deze training kan worden uitgebreid naar een studiedagdeel of een hele studiedag. Hierdoor kan uitvoerig stil worden gestaan bij de diverse manieren van differentiëren en de voor- en nadelen hiervan. Tevens kan worden gekeken naar het (papieren) groepsplan: hoe koppel je Snappet hieraan en welke mindset is hiervoor nodig binnen het team?

Naast deze training bieden wij nog meer programma’s rondom Snappet aan. Bekijk bijvoorbeeld onze Snappet begeleiding- en ons Snappet advies-pagina. Mocht je toch nog andere wensen hebben kijk dan voor ons volledige Snappet aanbod in samenwerking met O21 op goedlesgevenmetsnappet.nl.

 

Goed lesgeven met Snappet

Prijs: € 575
Duur: 1 1/2 – 2 uur
Doelgroep: leerkrachten (speciaal) basisonderwijs
Locatie: In overleg

De training is uit te breiden naar een volledige studiedag.

Vul onderstaande gegevens in om vrijblijvend een offerte op te vragen of een vraag te stellen.


  Naam *

  E-mail *

  Telefoonnummer *

  Onderwerp

  Eventuele vraag/opmerking