Ieder kind heeft recht op eigentijds en uitdagend onderwijs. De inzet van ICT is hierbij van groot belang en ondersteunt de leerkracht zijn leerlingen voor te bereiden op het leven en werken in de 21e eeuw.

Betekenisvolle ICT-toepassingen in de klas

De mogelijkheden van ICT-toepassingen in de klas zijn eindeloos. Om hier gerichter mee aan de slag te gaan biedt Onderwijsadviesbureau Docenttalent diverse trainingen gericht op ICT. In deze trainingen wordt geïllustreerd hoe laagdrempelige ICT-toepassingen in de klas op een betekenisvolle manier kunnen worden ingezet. Zo maakt de leerkracht kennis met verschillende tools voor het digibord, ontvangt de leerkracht een nauwkeurig gekozen selectie van educatieve apps voor op de tablets en ontdekt hij de mogelijkheden van de adaptieve verwerkingssoftware van programma’s als Rekentuin, Snappet en Gynzy iPads.

Specifieke trainingen van Docenttalent over ‘ICT’

Docenttalent geeft diverse trainingen over ICT in het onderwijs. Gedurende deze trainingen worden de toepassingen gedemonstreerd en leert de leerkracht hoe deze kunnen worden ingezet in het leerproces, op zowel klasniveau als leerlingniveau. Zodoende heeft iedere leerkracht na het volgen van de training zicht op de toepasbaarheid in zijn eigen praktijk.

De trainingen van Docenttalent kenmerken zich door de praktische toepasbaarheid. De inspirerende en afwisselende programma’s zijn ontwikkeld en worden verzorgd door trainers, met zelf ruime praktijkervaring in het onderwijs. Daarnaast zijn zij betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen en (didactische) leermiddelen en beschikken zij over de meest recente inzichten uit de onderwijswetenschap.

Een overzicht van de trainingen

DIGIbeter

Na afloop van de training kan de leerkracht de kwaliteit van zijn onderwijs verhogen door het inzetten van verschillende ICT-toepassingen.

Tablets/iPads in de klas

Na afloop van de training kan de leerkracht het onderwijs verrijken door het inzetten van verschillende apps op de beschikbare tablets in de klas.

Gynzy in de praktijk

In deze training leert de leerkracht de bordonafhankelijke software- en verwerkingssoftware van Gynzy betekenisvol inzetten in zijn praktijk.

Goed lesgeven met Snappet

In deze training ontvangt de leerkracht handvatten en heldere richtlijnen om het optimale uit Snappet te halen.

Digitaal portfolio

Na afloop van de training kan de leerkracht het onderwijs verrijken door het inzetten van verschillende Apps op de beschikbare tablets in de klas.