Leerlingen met een hoog IQ hebben andere ontwikkel- en leerbehoeften. Met een goede benadering en begeleiding kunnen problemen op het gebied van onderpresteren, faalangst en motivatie worden voorkomen. Leerkrachten moeten daarom alert zijn op de signalen van deze leerlingen. Dit is voor veel leerkrachten een uitdaging, er is nog veel onbekend als het gaat om hoogbegaafdheid bij kinderen.

In deze training wordt uiteengezet waaraan meer- en hoogbegaafde kinderen kunnen worden herkend en wat de leerkracht kan inzetten om deze kinderen beter te begeleiden. Daarnaast krijgt de leerkracht inzicht in welk gedrag hoogbegaafde kinderen kunnen vertonen.

Middels een theoretisch kader wordt de specifieke ontwikkeling en behoeften van de groep meer- en hoogbegaafde leerlingen uiteengezet. Hierin gaan we niet in op de leerlingen die ‘altijd maar 1+ scores halen op de Cito’ en een goede werkhouding hebben, maar juist op de kinderen die opvallen in gedrag en werkhouding. We leggen uit waarom ze die houding ontwikkeld hebben en hoe dit kan veranderen.

Na de theorie is er tijd voor een praktisch deel. In dit gedeelte van de training worden leerkrachten op een eenvoudige manier op weg geholpen om een goed programma voor de leerlingen te maken. Dit wordt gedaan door het compacten van de reguliere lesstof, te zorgen voor verrijking, verdieping en verbreding en het maken van een planning. Meegebrachte materialen worden toegelicht en uitgeprobeerd.

Onderdelen:

 • Wat is hoog- en meerbegaafdheid?
 • Beeldvorming en misverstanden.
 • Verklaringen voor gedrag, executieve functies.
 • Wat hebben (hoog)begaafde kinderen nodig?
 • Aan de slag met de meegenomen materialen en leren compacten.

Doel en resultaat:

Na afloop van de training kunnen de leerkrachten een goed programma voor hoog- en of meerbegaafde kinderen ontwikkelen. Aan de hand van de aangeleerde structuur kunnen zij het programma voor deze doelgroep compacten.

Na afloop van de training kan de leerkracht:

 • Verschillende denkwijzen en modellen rondom hoogbegaafdheid hanteren.
 • Meer- en hoogbegaafdheid signaleren.
 • Behoeften van meer- en hoogbegaafde leerlingen herkennen en het onderwijs hierop afstemmen.
 • Compacten van de reguliere lesstof.

Hoog IQ wat nu?

Prijs: € 575
Duur: 1 1/2 – 2 uur
Doelgroep: leerkrachten (speciaal) basisonderwijs
Locatie: In overleg

De training is uit te breiden naar een volledige studiedag.

Vul onderstaande gegevens in om vrijblijvend een offerte op te vragen of een vraag te stellen.


  Naam *

  E-mail *

  Telefoonnummer *

  Onderwerp

  Eventuele vraag/opmerking