Hoogbegaafdheid is een combinatie van een uitzonderlijke intelligentie, creativiteit en doorzettingsvermogen. Doorgaans wordt gesproken over hoogbegaafdheid bij een IQ vanaf 130. Hoogbegaafden zijn heel sterk op cognitief gebied, maar hebben hiernaast vaak tevens (andere) opvallende vermogens. De school heeft een grote invloed op de ontwikkeling van meer- en hoogbegaafde leerlingen aangezien zij een belangrijk onderdeel is van de sociale omgeving. Docenttalent vindt het belangrijk dat leerkrachten zich bewust zijn van deze invloed.

Andere behoeften

Leerlingen met een hoog IQ hebben andere leer- en ontwikkelbehoeften en vragen dus iets anders van de leerkracht. De uitdaging van de leerkracht is om hieraan tegemoet te komen. Met de specifieke trainingen over hoogbegaafdheid zet Docenttalent zich in om leerkrachten hiervoor van handvatten te voorzien en inspiratie te bieden.

Het herkennen van een hoogbegaafd kind

Hoogbegaafde kinderen zijn niet altijd gemakkelijk te herkennen. Het blijkt namelijk dat deze leerlingen zich niet (altijd) laten zien als zeer intelligent, maar als afwijkend. Uiteraard is ieder kind uniek, maar toch zijn voor deze specifieke groep een aantal mogelijke kenmerken te benoemen waaronder:

  • Grote nieuwsgierigheid en leergierigheid;
  • Opvallende en ongebruikelijke woordenschat en taalgebruik, reeds op jonge leeftijd;
  • Sterk rechtvaardigheidsgevoel;
  • Sterk concentratievermogen waardoor zij zich met meerdere taken tegelijk kunnen bezighouden;
  • Kritische houding ten opzichte van zichzelf;
  • Scherp waarnemingsvermogen en buitengewoon goed geheugen;
  • Brede en soms afwijkende interesses, reeds op jonge leeftijd.

Specifieke trainingen van Docenttalent over ‘Hoogbegaafdheid’

Docenttalent staat in een aantal trainingen specifiek stil bij hoogbegaafdheid. Het doel van deze trainingen is om een hoogbegaafd kind (liefst al in een vroeg stadium) te herkennen en hiervoor een goed programma te kunnen samenstellen.

De trainingen van Docenttalent kenmerken zich door de praktische toepasbaarheid. De inspirerende en afwisselende programma’s zijn ontwikkeld en worden verzorgd door trainers, met zelf ruime praktijkervaring in het onderwijs. Daarnaast zijn zij betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen en (didactische) leermiddelen en beschikken zij over de meest recente inzichten uit de onderwijswetenschap.

Een overzicht van trainingen 

Hoog IQ wat nu?

Na afloop van de training kan de leerkracht een goed programma voor hoog- en of meerbegaafde kinderen samenstellen en ontwikkelen.

Slimme kleuters

Na afloop van de training kan de leerkracht slimme kleuters in de groep signaleren en een persoonlijke aanpak uitwerken voor de specifieke leer- en ontwikkelbehoefte.