Elk kind heeft talent! Maar hoe ontdek, ontwikkel en benut je deze talenten? En hoe geef je op basis daarvan als leerkracht het onderwijs vorm? Het is belangrijk dat kinderen zich mogen ontwikkelen in hun talenten. Dit helpt de intrinsieke motivatie vergroten en versterkt het positief welbevinden van kinderen. Leerkrachten hebben daarom de belangrijke taak om talent bij kinderen te zien en te benoemen en hen zo te helpen zich bewust te worden van hun eigen talenten. Het werken met talenten gaat verder dan kijken waar een kind goed in is. Het gaat om de onzichtbare talenten, die maken een kind authentiek.

Tijdens deze training gaan we op zoek naar talent, dus ook die van de leerkracht. Hij krijgt inzicht in hoe je als leerkracht nadrukkelijker kunt werken vanuit deze talentbenadering, welke persoonlijke talenten daarbij kunnen worden ingezet en hoe een kind kan worden geholpen om zijn of haar talent tot groei te brengen. De training is een combinatie van theorie en het opdoen van ervaringen middels verschillende werkvormen. Daarnaast is er ruimte voor het delen van ervaringen, het uitwisselen van ideeën en bespreken van persoonlijke leervragen.

Onderdelen:

 • Talentenreceptie: kennismaking met talenten.
 • Talentgericht werken: Wat betekent dat? Hoe en waar ontdek je talent bij kinderen?
 • Talenten interview: werkvorm om talent te ontdekken.
 • Groeitaal: positieve taal en complimenten.
 • Verschillende talent werkvormen verkennen.
 • Talentgericht werken vormgeven in de klas- en schoolsituatie.

Doel en resultaat:

Na het volgen van deze training kan de leerkracht lesgeven vanuit de talentbenadering. De leerkracht kan zijn persoonlijke talenten inzetten en groei van talent bij leerlingen stimuleren.

Na afloop van de training kan de leerkracht:

 • Verschillende aspecten van talentgedreven werken vaststellen en herkennen bij kinderen.
 • Persoonlijke talenten als leerkracht benoemen.
 • Talentgesprekken met kinderen voeren met gebruik van oplossingsgerichte vraagtechnieken.
 • Gerichte feedback en complimenten geven.
 • Een variatie aan talent werkvormen toepassen in de eigen klas- en schoolsituatie.

Talentgedreven werken met kinderen in de klas

Prijs: € 575
Duur: 1 1/2 – 2 uur
Doelgroep: leerkrachten (speciaal) basisonderwijs
Locatie: In overleg

De training is uit te breiden naar een volledige studiedag.

Vul onderstaande gegevens in om vrijblijvend een offerte op te vragen of een vraag te stellen.


  Naam *

  E-mail *

  Telefoonnummer *

  Onderwerp

  Eventuele vraag/opmerking