Pesten is een hardnekkig probleem binnen het onderwijs. Het komt vaker voor dan leerkrachten kunnen zien. Ongeveer tachtig procent van het pesten gebeurt buiten het zicht van de leerkracht. Het gebeurt op het schoolplein, het sportveld, de kleedkamer bij de gym, de gang, het toilet, maar ook online via social media. Scholen en ouders kunnen niet om het probleem van pesten heen. Ook door recente verhalen in de media wordt duidelijk dat het pesten op scholen aangepakt moet worden. Maar hoe kun je als school en als leerkracht pestgedrag aanpakken?

Pesten kan gezien worden als groepsprobleem, omdat alle leerlingen in de groep een rol spelen bij het pesten. Leerlingen realiseren zich vaak niet dat zij ook een rol spelen bij het pesten, ook al doen ze niks. Pesten moet dan ook worden aangepakt met behulp van alle betrokkenen: de dader(s), het slachtoffer, de leerkracht, de ouders en de overige kinderen. De overige kinderen kunnen worden gezien als meeloper, buitenstaander of helper.

Onderdelen:

 • Verschillende vormen van pestgedrag.
 • De rollen bij pesten.
 • Signalering.
 • Preventieve maatregelen: verbeteren groepsklimaat.
 • Het pestprotocol, wat doen we ermee?
 • Cyberpesten

Doel en resultaat:

De training biedt handvatten om pesten in de klas aan te pakken. Pesten kan gezien worden als groepsprobleem, omdat alle leerlingen in de groep een rol spelen. De leerkracht leert het probleem aan te pakken met behulp van alle betrokkenen: de dader(s), het slachtoffer, de leerkracht, de ouders en de overige kinderen.

Na afloop van de training kan de leerkracht:

 • Plagen en pesten onderscheiden.
 • Preventieve maatregelen treffen om pesten te voorkomen.
 • Gesprekken voeren en juiste gespreksvaardigheden inzetten met pester en slachtoffer.
 • Pestgedrag signaleren.
 • Protocol opstellen/aanpassen om pestgedrag adequaat aan te pakken.

Aan de slag met pesten in de klas!

Prijs: € 575
Duur: 1 1/2 – 2 uur
Doelgroep: leerkrachten (speciaal) basisonderwijs
Locatie: In overleg

De training is uit te breiden naar een volledige studiedag.

Vul onderstaande gegevens in om vrijblijvend een offerte op te vragen of een vraag te stellen.


  Naam *

  E-mail *

  Telefoonnummer *

  Onderwerp

  Eventuele vraag/opmerking