Alle begin is moeilijk, zo ook de eerste jaren in het onderwijs. De overgang van de opleiding naar de praktijk is groot en wordt door veel leerkrachten als een cultuurshock ervaren.

Goede begeleiding van startende leerkrachten is daarom van enorm belang.

Speciaal voor leerkrachten met 0-3 jaar ervaring is de training ‘Talent voor de klas’ ontwikkeld. In deze training wordt stilgestaan bij de meest voorkomende dilemma’s van startende leerkrachten. Uit onderzoek blijkt dat het hierbij vooral gaat om klassenmanagement. Meer dan zestig procent van de leerkrachten geeft aan hierbij problemen te ervaren. Een goede organisatie van de groep is van enorm belang, want leerkrachten die hun klas goed georganiseerd hebben bewerkstelligen ook betere leerresultaten bij de kinderen.

In deze zeer praktische training worden vele tips en adviezen aangereikt, die bewezen effectief zijn, om een goede organisatie van de groep te realiseren, onder andere planning en structuur en duidelijke afspraken. Naast de overdracht van informatie biedt de training ook ruimte om ervaringen uit te wisselen en dagelijkse dilemma’s in de klas te bespreken.

Onderdelen:

 • Klassenmanagement: effectieve leertijd, instructie, inrichting, rooster en planning, routines, administratie.
 • Didactiek: vakinhoudelijke spelletjes en afwisselende werkvormen.
 • Pedagogiek: afspraken, sfeer in de klas en de kracht van belonen.
 • Communicatie: effectief communiceren.

Doel en resultaat:

Na het volgen van deze training kan de leerkracht de effectieve leertijd in de klas verhogen door het realiseren van een prettig leer- en werkklimaat in de klas.

Na afloop van de training kan de leerkracht:

 • Een goede klassenorganisatie hanteren.
 • De juiste gespreksvaardigheden inzetten.
 • Voorwaarden scheppen voor een goede sfeer in de klas.
 • Zijn lokaal efficiënt inrichten.
 • Administratie goed organiseren.
 • Structuur aanbrengen in zijn lessen.
 • Juiste klassenregels opstellen.
 • Verschillende werkvormen en energizers toepassen in zijn onderwijspraktijk.

Aanvullende informatie:

Aanbevolen literatuur: Voor deze training is voor elke deelnemer het boek ‘Talent voor de klas’ aanbevolen.

Luiten, E. & Verweij, L. (2013). Talent voor de klas. Drunen: Delubas Educatieve Uitgeverij.

Gerelateerde artikelen: 

Download hier: Een goed begin is het halve werk.

Talent voor de klas

Talent voor de klas: de startende leerkracht PO

Prijs: € 575 (excl. cursusmateriaal)
Duur: 1 1/2 – 2 uur
Doelgroep: leerkrachten (speciaal) basisonderwijs
Locatie: In overleg

De training is uit te breiden naar een volledige studiedag.

Vul onderstaande gegevens in om vrijblijvend een offerte op te vragen of een vraag te stellen.


  Naam *

  E-mail *

  Telefoonnummer *

  Onderwerp

  Eventuele vraag/opmerking