Mensen zijn geneigd dingen te doen die niet werken. Hoe vaak hoor je een leerkracht dezelfde boodschap, in andere bewoording, aan zijn leerlingen geven? Het advies vanuit de oplossingsgerichte denkkader is: ‘Als iets niet werkt, leer ervan en doe iets anders.’

Oplossingsgericht werken richt zich op het toekomstbeeld van leerlingen, in plaats van op het verleden en de problemen die ze ondervinden dan wel veroorzaken.

In deze training wordt kennisgemaakt met het oplossingsgericht werken en staan de grondhouding en de uitgangspunten van het oplossingsgericht werken centraal. Verschillende oplossingsgerichte instrumenten, zoals de 15 stappen Kids’ Skills, het gebruik van de wondervraag en de schaalvraag komen in deze training aan bod. De in de training gebruikte technieken zijn eenvoudig en direct in de eigen onderwijspraktijk toepasbaar en verhogen de kans op effectief en oplossingsgericht werken binnen het onderwijs.

De training bestaat uit een afwisseling van werkvormen en is interactief met beeldmateriaal, presentaties en praktijkvoorbeelden. Tevens zit de training boordevol leuke en nuttige oefeningen die zorgen dat de leerkracht het oplossingsgericht werken snel in de vingers krijgt.

Onderdelen:

 • Het stellen van oplossingsgerichte vragen.
 • Problemen omzetten naar vaardigheden.
 • Het formuleren van juiste doelstellingen.
 • Diverse oplossingsgerichte instrumenten voor in de klas.
 • De 15 stappen van Kids’ Skills.

Doel en resultaat:

Aan het eind van deze training weet de leerkracht het verschil tussen de oplossingsgerichte werkwijze en de meer probleemgerichte benadering. Men is in staat om de belangrijkste interventies en technieken van de oplossingsgerichte werkwijze toe te passen in de onderwijspraktijk.

Na afloop van de training kan de leerkracht:

 • Oplossingsgerichte vragen stellen.
 • Problemen in de klas volgens de oplossingsgerichte wijze oplossen.
 • De uitgangspunten van oplossingsgericht werken in de onderwijspraktijk herkennen en toepassen.
 • Verschillende oplossingsgerichte instrumenten gebruiken.

Oplossingsgericht werken in de klas

Prijs: € 575
Duur: 1 1/2 – 2 uur
Doelgroep: leerkrachten (speciaal) basisonderwijs
Locatie: In overleg

De training is uit te breiden naar een volledige studiedag.

Vul onderstaande gegevens in om vrijblijvend een offerte op te vragen of een vraag te stellen.


  Naam *

  E-mail *

  Telefoonnummer *

  Onderwerp

  Eventuele vraag/opmerking