Steeds meer scholen verbeteren de kwaliteit van onderwijs door middel van Handelingsgericht werken (HGW), een methodiek om te kunnen inspelen op de onderwijsbehoeften van kinderen in de klas. Met de cyclus van handelingsgericht werken kijk je naar het ontwikkelingsperspectief van kinderen. Deze training dient als basis voor het leren werken met deze cyclus. Om uit te gaan van leer- en ontwikkelingslijnen en onderwijsbehoeften zijn goede groepsoverzichten en groepsplannen cruciaal.

Het opstellen van een groepsoverzicht ondersteunt de leerkracht in het gericht kijken naar kinderen: het plaatsen van kinderen op de leer- en ontwikkelingslijnen en het formuleren van onderwijsbehoeften. Het opstellen van een groepsplan zet aan tot nadenken over de clustering, de doelen die met de verschillende clusters worden nagestreefd en de aanpak die daarvoor nodig is.

Onderdelen:

 • Visie en uitgangspunten van handelingsgericht werken.
 • Leerlingen plaatsen op leer- en ontwikkelingslijnen en onderwijsbehoeften onderscheiden.
 • Opstellen van het groepsplan (clusteren en differentiëren).
 • Toepassen van de cyclus in de eigen groep.

Doel en resultaat:

In deze training ontvangt de leerkracht handvatten om goede groepsplannen op te stellen. Aan de hand van de eigen praktijk gaan leerkrachten vervolgens aan de slag met het uitwerken van een groepsoverzicht en het opstellen van een groepsplan.

Na afloop van de training kan de leerkracht:

 • De uitgangspunten en visie van handelingsgericht werken uitwerken voor de eigen groep.
 • De cyclus van handelingsgericht werken toepassen in de eigen groep.
 • Responsieve gesprekken met leerlingen en interactieve activiteiten met leerlingen voorbereiden en uitvoeren om relevante gegevens te verzamelen.
 • Onderwijsbehoeften op groepsniveau en op individueel niveau vaststellen en vastleggen in een groepsoverzicht.
 • Leerlingen clusteren naar onderwijsbehoeften en doelen bepalen per cluster.
 • Een groepsplan opstellen waarin de clustering, inhoud en aanpak van de groep opgenomen zijn.

Aanvullende informatie:

Deze training kan als basis dienen om als individuele leerkracht of als schoolteam een opstart te maken met het leren werken met de cyclus van handelingsgericht werken. Vervolgens kan een traject plaatsvinden waarin de leerkrachten of het schoolteam begeleid worden bij het opstellen van de groepsoverzichten en groepsplannen. Ook kan er een begeleidingstraject uit volgen waarbij de leerkrachten of het schoolteam coaching krijgen bij het uitvoeren in de groep en het evalueren en reflecteren op de doorlopen cyclus.

Handelingsgericht werken in een schoolteam

Prijs: € 575
Duur: 1 1/2 – 2 uur
Doelgroep: leerkrachten (speciaal) basisonderwijs
Locatie: In overleg

De training is uit te breiden naar een volledige studiedag.

Vul onderstaande gegevens in om vrijblijvend een offerte op te vragen of een vraag te stellen.


  Naam *

  E-mail *

  Telefoonnummer *

  Onderwerp

  Eventuele vraag/opmerking