De handelingen en houding van de leerkracht is van cruciaal belang voor de kwaliteit van het onderwijs. Leerkrachten staan voortdurend voor complexe vraagstukken en moeten vaak snel keuzes maken over welke aanpak ze gaan toepassen. Door als leerkracht te weten waarom je iets doet en wat je daarmee nastreeft kunnen in de dagelijkse onderwijspraktijk bewustere keuzes worden gemaakt. Hierdoor kunnen professionele waarden en doelen beter worden nageleefd.

Onderdelen:

 • Introductie thema en theoretisch kader. Wat is persoonlijke professionaliteit?
 • Van theorie naar praktijk. Vanuit welke onderliggende waarden geeft de leerkracht vorm aan zijn professioneel handelen? Middels activerende en reflectieve werkvormen wordt dit onderzocht.
 • Persoonlijke professionaliteit in de dagelijkse praktijk. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt gekeken welke ontwikkeling er voor iedere deelnemer mogelijk is.

Doel en resultaat:

In deze training onderzoekt de leerkracht welke onderliggende waarden zijn professioneel handelen bepalen, welke visies op onderwijs aanspreken en hoe bepaalde inzichten kunnen worden vertaald naar de dagelijkse onderwijspraktijk. Gezamenlijk wordt onderzocht welke eigenschappen een professionele leerkracht bezit, hoe je daar komt en wat voor afwegingen daarvoor nodig zijn.

Na afloop van de training kan de leerkracht:

 • Persoonlijke onderliggende waarden benoemen van waaruit de leerkracht wil handelen.
 • Een persoonlijke visie op onderwijs formuleren en het leren van kinderen vertalen naar de onderwijspraktijk.
 • Persoonlijke ontwikkeldoelen opstellen gericht op de onderwijspraktijk.

Aanvullende informatie:

Deze training kan als basis dienen om als individuele leerkracht of als schoolteam een opstart te maken met het vormgeven van de persoonlijke professionaliteit en de vertaling naar de dagelijkse onderwijspraktijk. Vervolgens kan een traject plaatsvinden waarin de leerkrachten of het schoolteam begeleid worden bij het verder vormgeven aan de persoonlijke professionaliteit. Ook kan er een begeleidingstraject uit volgen waarbij de leerkrachten of het schoolteam coaching krijgen bij het uitvoeren van de ontwikkeldoelen in de eigen groep.

Persoonlijke professionaliteit

Prijs: € 575
Duur: 1 1/2 – 2 uur
Doelgroep: leerkrachten (speciaal) basisonderwijs
Locatie: In overleg

De training is uit te breiden naar een volledige studiedag.

Vul onderstaande gegevens in om vrijblijvend een offerte op te vragen of een vraag te stellen.


  Naam *

  E-mail *

  Telefoonnummer *

  Onderwerp

  Eventuele vraag/opmerking