Communicatie en samenwerking

Communiceren is in het onderwijs één van de belangrijkste kenmerken van een professionele cultuur. Goede communicatieve vaardigheden zijn daarom onmisbaar. Een leerkracht communiceert met collega’s, ouders en natuurlijk met zijn leerlingen. De laatste jaren is de noodzaak om op school goed te communiceren toegenomen: van en met elkaar leren wordt belangrijker en ouders worden alsmaar kritischer.

Samenwerken

Werken op een basisschool betekent samenwerken. Goede samenwerking met collega’s, ouders en tussen leerlingen onderling, ontstaat wanneer iedereen open staat voor ideeën van anderen. Het kunnen parkeren van eigen opvattingen is voorwaardelijk voor een goede communicatie. Ook in het contact met ouders doen leerkrachten er alles aan om de communicatie goed te laten verlopen en een constructieve dialoog aan te gaan. Leerkrachten ervaren het echter regelmatig als stressvol en de gesprekken verlopen niet altijd zoals gewenst.

Specifieke trainingen van Docenttalent over ‘communicatie’ 

Docenttalent biedt diverse trainingen die specifiek op de communicatie met ouders gericht zijn, maar ook trainingen over de persoonlijke professionaliteit. Het doel hiervan is het begrijpen en gebruiken van communicatieve vaardigheden en ontdekken van persoonlijke waarden die daaraan ten grondslag liggen. 

De trainingen van Docenttalent kenmerken zich door de praktische toepasbaarheid. De inspirerende en afwisselende programma’s zijn ontwikkeld en worden verzorgd door trainers, met zelf ruime praktijkervaring in het onderwijs. Daarnaast zijn zij betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen en (didactische) leermiddelen en beschikken zij over de meest recente inzichten uit de onderwijswetenschap.

Een overzicht van de trainingen

Oudergesprekken

Deze training stelt de leerkracht in staat zijn handelingsrepertoire uit te breiden, waardoor hij zich nog beter staande houdt in gesprekken.

Ouderbetrokkenheid

In deze training krijgt de leerkracht zicht op essentiële aspecten in de samenwerking met ouders om hiermee de ouderbetrokkenheid te verhogen.

Persoonlijke professionaliteit

In deze training onderzoekt de leerkracht onderliggende waarden voor zijn professioneel handelen, zodat in zijn praktijk bewustere keuzes worden gemaakt.

Grenzen Stellen

De training stelt de leerkracht in staat hun grenzen op een passende manier aan te geven, zonder daarbij het belang van de ander uit het oog te verliezen.