Docenttalent biedt persoonlijke coaching en begeleiding, waarbij met een oplossingsgerichte visie wordt gewerkt. Gedurende een individueel traject leert de leerkracht persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden verder te ontwikkelen, waardoor hij weer in zijn kracht komt te staan.

Coaching

Een individueel coachingstraject bestaat uit 3 – 6 gesprekken. Ieder traject start met een intakegesprek. Door middel van dit intakegesprek wordt onderzocht welke veranderbehoefte er is.

Klassenconsulten

Docenttalent biedt persoonlijke begeleiding middels klassenconsulten. Hiermee ontdekt de leerkracht zijn sterke eigenschappen en valkuilen. De begeleider geeft tips en adviezen om het gewenste gedrag te versterken.


School Video Interactie Begeleiding

SVIB is een zeer praktische en positieve manier van begeleiding. Het stelt de leerkracht in staat gericht naar zichzelf en zijn handelen te kijken. De begeleider filmt een les, vervolgens worden de filmbeelden geanalyseerd.

Begeleide Intervisie

Docenttalent begeleidt intervisiebijeenkomsten. Samen met collega’s bespreekt de leerkracht verschillende dilemma’s uit de onderwijspraktijk. Na het inbrengen van een casus worden oplossingen uit de groep aangedragen.