Docenttalent heeft ruime ervaring met het adviseren van onderwijsinstellingen met als doel het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Het gaat hierbij om implementatie- en verbetertrajecten. Docenttalent draagt zorg voor visie- en planvorming, innovatie, ontwikkeling en verbetering.
Implementatietrajecten

Docenttalent begeleidt scholen bij de de keuze voor en implementatie van nieuwe (ICT) toepassingen.

Verbetertrajecten

Docenttalent ondersteunt scholen in het planmatig werken aan verbetering.

Professionaliseringstrajecten

Door het achterhalen van de professionaliseringsbehoeften wordt stichting breed een op maat gemaakt trainingsaanbod gerealiseerd, afgestemd op de ervaringen en ambities van leerkrachten.