De onderwijsadviseurs van Docenttalent hebben een grote passie voor lesgeven. Alle adviseurs zijn dan ook ervaren leerkrachten. Daarnaast hebben de adviseurs zich verder ontwikkeld middels verschillende opleidingen.

Docenttalent initiatiefnemers

Leonie 

Leonie Verweij heeft ruim 10 jaar ervaring als leerkracht in het basisonderwijs. Gedurende de opleiding pedagogiek is Leonie zich gaan interesseren in leerkrachtbegeleiding. Direct na deze opleiding vervulde ze de functie als intern begeleider, gecombineerd met lesgeven. Ditzelfde jaar startte ze samen met Elise Docenttalent op. Met het behalen van de opleiding tot coach, kan ze zich een allround onderwijsadviseur noemen.

Elise

Elise Luiten is in 2002 afgestudeerd aan de pabo en heeft jaren met enorm veel plezier voor de klas gestaan. Terwijl ze lesgaf heeft zij Pedagogiek gestudeerd en zich hierbij gespecialiseerd in leerkrachtbegeleiding. Deze specialisatie is verder uitgediept door het volgen van de opleiding ‘Skills voor coaches’. Elise vindt het een uitdaging leerkrachten te inspireren om zich te ontwikkelen.

Docenttalent adviseurs

Lisa

Lisa Kramer is in 2010 cum laude afgestudeerd als onderwijskundige op het onderwerp ‘School Video Interactie Begeleiding’. Na vijf jaar zelf voor de klas te hebben gestaan in het basisonderwijs, is ze nu werkzaam als docent en coach op de pabo van de Haagse Hogeschool. Hier verzorgt ze lessen in rekendidactiek en onderwijskunde. Ook begeleidt ze veel studenten in hun stage. Specialismen: rekenen, onderwijskunde en het jonge kind.

Erica

Erica Kroon heeft veel ervaring in de onder- en middenbouw van het basisonderwijs. Sinds 2004 werkt ze als intern begeleider op een grote basisschool. Ze draagt zorg voor de coördinatie en uitvoering van de begeleiding van leerlingen en leerkrachten. Ze is gecertificeerd School Video Interactie Begeleider en coacht via deze methode leerkrachten.
 

Jeany

Jeany Heemskerk heeft ruim 10 jaar ervaring in het basisonderwijs, welke ze heeft opgedaan als groepsleerkracht in het Speciaal en in het reguliere basisonderwijs. Momenteel geeft ze les op een school voor speciaal basisonderwijs. Daarnaast heeft ze als middenmanager gewerkt. Haar affiniteit ligt bij het coachen en begeleiden van volwassenen en kinderen. Specialismen: speciaal onderwijs en coaching.

Cora

Cora Hansen is allround leerkracht en coach in het onderwijs. Zij staat ruim 20 jaar voor de klas en heeft ervaring opgedaan in diverse groepen op uiteenlopende scholen. Zij werkte onder andere als groepsleerkracht in het VSO-ZMOK en als leerkracht met RT-taken. Op dit moment geeft zij les aan een bovenbouwgroep met hoogbegaafde kinderen. Specialismen: het jonge kind (met een ontwikkelingsvoorsprong), voortgezet onderwijs.

Annemieke

Annemieke Kornblum is ruim 20 jaar als leerkracht werkzaam in het basisonderwijs en heeft ervaring in alle groepen. De laatste 10 jaar werkt zij als leerkracht in het Cluster-4 onderwijs. Daarnaast geeft zij als gedragsspecialist modules binnen de Master-SEN opleiding. Sinds twee jaar is zij als werkveldassessor actief bij het afnemen van assessmentgesprekken. Specialismen: omgaan met gedrag, pesten in de klas, jongens in de groep.

Bjorna

Bjorna Appel heeft ruim 18 jaar onderwijservaring. Ze heeft voor alle groepen van de basisschool gestaan. Inmiddels geeft zij nu vier jaar, met heel veel plezier, les aan een groep hoogbegaafde kinderen. In die tijd heeft zij veel geleerd over hun specifieke behoeften, problemen en mogelijkheden en is zij hierin gespecialiseerd. Haar opgebouwde expertise en ervaringen wil zij heel graag delen met anderen, zodat zoveel mogelijk hoogbegaafde kinderen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben.

Jacomijn

Jacomijn van de Vlag is afgestudeerd als onderwijskundige. Na een aantal jaren voor de klas en ervaring binnen het adviseurswerk is ze nu werkzaam als docent, trainer en coach. Ze traint leerkrachten, intern begeleiders en onderwijsassistenten. Ook begeleidt ze ouders en leerkrachten in hun weg naar sterk educatief partnerschap. Haar specialisaties zijn: rekendidactiek en dyscalculie, gedragsproblemen op school en ouderbetrokkenheid.

Marjolein

Marjolein Blom is sinds 1997 werkzaam in het primair onderwijs. De afgelopen 5 jaar is zij werkzaam in een door haar opgerichte nieuwe vorm van onderwijs: het voltijdonderwijs aan hoogbegaafden. Inmiddels heeft zij veel ervaring opgedaan in het werken met hoogbegaafde leerlingen en hun specifieke behoeften.
 

Annette

Annette

Annette Hoek heeft jarenlange ervaring als trainer, coach en (school)maatschappelijk werker. Als coach en trainer komt Annette veelvuldig op scholen en met veel plezier in de dagelijkse praktijk van de groep. Zij biedt oplossingsgerichte coaching aan leerkrachten en intern begeleiders en verzorgt diverse (interactieve) themalessen. Haar specialisaties zijn interventies op het gebied van rust, aandacht en veiligheid in de groep en positiever over jezelf denken en voelen.

Amber-de-wilde

Amber

Amber de Wilde is afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog en als orthopedagoog. Sindsdien werkt ze als orthopedagoog in de diagnostiek van leerproblemen (o.a. dyscalculie en dyslexie). Daarnaast geeft ze les op de universiteit en begeleidt ze studenten tijdens hun stage. Momenteel is Amber haar promotie-onderzoek aan het afronden, waarin ze onderzoek doet naar de vroegsignalering van emotionele- en gedragsproblemen bij jonge kinderen op de basisschool. Amber geeft voor Docenttalent verschillende workshops vanuit haar specialismen.

Eveline

Eveline

Eveline Kaleveld is een ervaren leerkracht en werkt als I-coach. Haar voornaamste taak is ervoor zorgen dat ICT in de dagelijkse onderwijspraktijk wordt geïmplementeerd. Haar expertise ligt op het gebied van het inzetten van het digibord en tablets in de klas. Dit met als doel technologieën en leermaterialen ten volle te benutten, zodat kinderen gerichter kunnen oefenen en het lesgeven leuker en makkelijker wordt.
 

Eveline

Sanne

Sanne Buitenhuis is onderwijskundige en werkt sinds tien jaar als hogeschooldocent op de pabo. Zij is gespecialiseerd in het begeleiden van afstudeerders en startende leerkrachten in de inductiefase. In haar rol als instituutsopleider versterkt ze de samenwerking met het werkveld. Ze heeft een positieve insteek en kijkt naar mogelijkheden voor professionele groei, op school- en leerkrachtniveau.

Sanne

Sanne de Bos is onderwijskundige. Zij heeft ruime ervaring als schoolleider en coach in het primair onderwijs. Zij is gespecialiseerd in veranderingsvraagstukken op scholen. Als trainer en coach werkt zij samen met leerkrachten en schoolleiders. Sanne werkt vanuit een onderzoekende houding. Met aandacht voor de processen en de kwaliteit van de relaties adviseert en ondersteunt zij leerkrachten en scholen bij veranderingen. Zij werkt oplossingsgericht en vanuit passie en enthousiasme voor leren en ontwikkelen. 

Cindy

Cindy Smienk is werkzaam in het speciaal en reguliere basisonderwijs. Naast de Master Special Educational Needs heeft ze scholingen gevolgd over o.a. talentgericht onderwijzen, handelingsgericht werken, complexe hulpvragen en Snappet. Haar kwaliteiten liggen in het coachen en begeleiden van kinderen en volwassenen vanuit een oplossingsgerichte en praktische visie.

Ilse

Ilse Schoens heeft ruim 17 jaar ervaring als leerkracht, adjunct directeur en schoolleider. Inmiddels heeft zij zich volledig gericht op haar werk als trainingsacteur en trainer. Een belangrijk uitgangspunt bij haar trainingen is zelfreflectie. Ilse is gespecialiseerd in (ouder)communicatie en timemanagement. 

 

Judith

Judith Van Damme heeft ruim 14 jaar als orthopedagoog gewerkt in het Speciaal Onderwijs. Met veel plezier gebruikt zij deze expertise in haar werk als trainer en trainingsacteur. Tijdens de trainingen maakt Judith veel gebruik van improvisatietechnieken. Judith is gespecialiseerd in communicatie en grenzen stellen. 

 

Esther

Esther van der Zee werkt 10 jaar in het basisonderwijs. Ze heeft veel ervaring in de onder –en middenbouw. Sinds 2014 is zij ICT-coördinator op een basisschool in Amsterdam-West en leidt zij het ICT-netwerk voor de stichting. Ze is een gediplomeerde ICT-coach en heeft ervaring met de implementatie van ICT-projecten, waaronder het digitaal portfolio.

 

Mariëlle

Mariëlle werkt al 25 jaar als orthopedagoog, leerkracht en kindercoach in het (speciaal) onderwijs. Sinds 2001 werkt ze als orthopedagoog voor Koninklijke Visio, cluster-1 onderwijs. De rode draad door haar loopbaan is het samenwerken met kinderen, ouders en scholen met als doel het versterken van zelfvertrouwen, weerbaarheid en veerkracht van kinderen. Mariëlle heeft zich gespecialiseerd in talent ontwikkeling

Maartje

Maartje Sijm is Neerlandica en beschikt over een eerstegraads lesbevoegdheid. Maartje heeft 13 jaar op de Pabo les gegeven, onderwijs ontwikkeld en studenten begeleid bij stage en scriptie. Momenteel werkt zij als onderwijsadviseur op de Haagse Hogeschool. Daarnaast begeleid ze scholen in het ondernemend leren. Met als doel de leerlingen vanuit hun eigen talenten optimaal motiveren.

Laura

Laura O’Callaghan heeft de Academische Pabo gedaan, bestaande uit de opleiding tot docent basisonderwijs en de bachelor Pedagogische Wetenschappen. Na het volgen van een master aan de Vrije Universiteit kan Laura zich onderwijspedagoog noemen. Op dit moment is Laura werkzaam als groepsleerkracht 5/6 en vakleerkracht Engels. Binnen Docenttalent zijn haar specialismen: onderwijskunde, Engels en digitalisering.

Dyonne

Dyonne heeft 22 jaar in het basisonderwijs gewerkt, binnen alle lagen van de school. In 2017 heeft ze de ‘Train de Trainer’ van Karin de Galan gevolgd. Ze heeft een grote passie voor leiderschapsontwikkeling en alles wat met het positief beïnvloeden van mensen te maken heeft. Succesvol leidinggeven aan anderen kan alleen als je succesvol leidinggeeft aan jezelf. Dyonne helpt startende leiders en leerkrachten om ontspannen leiding te geven vanuit hun kracht. Het is haar missie om bij te dragen aan meer werkgeluk en succes.