Professionaliseren van leerkrachten                                                                                                                 

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de leraar. Om kwaliteit te leveren is het nodig dat leerkrachten blijvend professionaliseren. Deze professionalisering en het onderwijsadvies moet zich dus richten op het handelen van de leraar in de les.

Het aanbod van Onderwijsadviesbureau Docenttalent

Onderwijsadviesbureau Docenttalent heeft meer dan 10 jaar ervaring met het adviseren en begeleiden van scholen en schoolbesturen als het gaat om de professionalisering van leerkrachten. Met onze specialistische kennis en externe rol ondersteunen wij de scholen in kwaliteitsverbetering, middels  trainingen, begeleiding (o.a. coaching) en advies, Onderwijsadviesbureau Docenttalent draagt zorg voor visie- en planvorming, innovatie, implementatie, ontwikkeling en verbetering.

onderwijsadviesbureau

Het ontstaan van Onderwijsadviesbureau Docenttalent 

Onderwijsadviesbureau Docenttalent is in 2006 opgericht door Elise Luiten en Leonie Verweij. Beiden hebben ze de PABO afgerond en vervolgens jarenlang met veel plezier en toewijding voor de klas gestaan. Ze combineerden het lesgeven al snel met de opleiding pedagogiek, waar ze beiden afstudeerden met als specialisatie (leerkracht) begeleiding. Waarbij zij gericht onderzoek deden naar de begeleiding van startende leerkrachten in het Nederlandse basisonderwijs. Als antwoord op de enorme behoefte aan deze specifieke begeleiding is Onderwijsadviesbureau Docenttalent ontstaan.

Wat maakt Docenttalent een uniek onderwijsadviesbureau?                                                      

De nauwe verbinding met de dagelijkse onderwijspraktijk is hetgeen Onderwijsadviesbureau Docenttalent typeert. Alle adviseurs hebben ruime praktijkervaring in het onderwijs, als leerkracht, Intern Begeleider en/of directeur, waardoor zij weten hoe het eraan toe gaat op school en de ‘taal van de leerkracht’ spreken. Docenttalent ziet deze persoonlijke ervaring als een absolute voorwaarde om goed onderwijsadvies te kunnen geven.

In onze begeleiding wordt uitgegaan van de kracht en het talent van de leerkracht. Onderwijsadviesbureau Docenttalent ziet het als haar taak om de leerkrachten, intern begeleiders en directies te ondersteunen bij het verder ontwikkelen van dit talent. Vanuit onze missie het onderwijs te inspireren heeft Onderwijsadviesbureau Docenttalent tevens toonaangevende leermiddelen ontwikkeld. Ook deze leermiddelen zijn praktisch van aard, direct toepasbaar in de dagelijkse onderwijspraktijk en (zelf) uitvoerig getest. Alle producten worden zeer positief ontvangen.

Onderwijsadvies van Docenttalent: Training en begeleiding                                              

Professionalisering kent vele vormen vandaar ook een diversiteit aan onderwijsadvies. Ons onderwijsadvies is gericht op het versterken van de klassenorganisatie. Uit onderzoek van de Amerikaanse onderwijsdeskundige Robert Marzano blijkt dat het klassenmanagement van de leerkracht een aantoonbaar positief effect heeft op de leerprestaties van leerlingen.  Om goed klassenmanagement te bewerkstelligen biedt Onderwijsadviesbureau Docenttalent training en begeleiding.

Training                                                                                                                                

Onderwijsadviesbureau Docenttalent biedt gespecialiseerde trainingen. Het gehele aanbod kenmerkt zich door een zeer praktische aanpak, onderbouwd met theoretische achtergronden. Voortdurend worden onze trainingen geëvalueerd en met nieuwe inzichten en achtergronden verrijkt. Uit de evaluaties blijkt dat onze trainingen, mede hierdoor, zeer hooggewaardeerd worden.

In de praktische trainingen ontwikkelt de leerkracht belangrijke kennis en vaardigheden die hij nodig heeft om goed voor de klas te staan. Onderwijsadviesbureau Docenttalent zorgt ervoor dat hierbij altijd de meest actuele thema’s worden aangeboden. Om de diverse trainingen op een overzichtelijke wijze weer te geven is gekozen voor de indeling in verschillende categorieën: Communicatie, didactiek,  gedrag en werkhouding, hoogbegaafdheid, ICT, passend onderwijs en psyche en brein.

Een greep uit het aanbod van onderwijsadviesbureau Docenttalent:

Begeleiding                                                                                                                                   

Klassenconsulten                                                                                                                  

Onderwijsadviesbureau Docenttalent biedt persoonlijke begeleiding door middel van klassenconsulten. Hiermee ontdekt de leerkracht zijn sterke eigenschappen en krijgt hij zicht op bijbehorende valkuilen. Door het afnemen van een scan (kijkwijzer) beoordeeld de begeleider welke pedagogische, organisatorische en didactische aandachtspunten er zijn. Iedere consult bestaat uit een voorgesprek, observatie (eventueel met camera), nagesprek en verslaglegging. Hierin worden tips en adviezen uitgewisseld om het gewenste leerkrachtgedrag te versterken.

Coaching                                                                                                                                                               

Een individueel begeleidingstraject bestaat uit 3 – 6 gesprekken. Ieder traject start met een intakegesprek. Door middel van dit intakegesprek onderzoekt de coach van Onderwijsadviesbureau Docenttalent samen met de leerkracht welke veranderbehoefte er is. Vervolgens worden haalbare doelen gesteld. We analyseren welke succesfactoren al aanwezig zijn. Vervolgens bespreken we hoe we deze kunnen inzetten in de onderwijspraktijk. Gedurende het individueel coachingstraject leert de leerkracht persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden verder te ontwikkelen, waardoor hij weer in zijn kracht komt te staan.

Voor een volledig overzicht van alle diensten en uitgaven van onderwijsadviesbureau Docenttalent: http://www.docenttalent.nl