Om binnen het Hoger Beroepsonderwijs het eindniveau per opleiding te kunnen waarborgen, is het correct formuleren van leerdoelen van groot belang. Het formuleren van de leerdoelen blijkt echter in de praktijk niet zo makkelijk. Gelukkig kan dit knelpunt concreet worden aangepakt. Docenttalent legt in dit artikel uit hoe dit in zijn werk gaat.

Het belang van goed geformuleerde leerdoelen

Leerdoelen zijn belangrijk om een aantal redenen:

  1. Ze geven duidelijk aan wat de student aan kennis, inzicht, vaardigheden en (beroeps)houdingen moet bereiken aan het eind van de cursus;
  2. Ze zijn van belang om de leerresultaten te toetsen;
  3. Ze zijn bepalend voor de effectiviteit van de cursus;
  4. Collega-docenten hebben inzicht in de (voor)kennis van studenten en kunnen hierop hun lesstof afstemmen.

De invloed van goed geformuleerde leerdoelen is dan ook groot voor het waarborgen van kwaliteit op hogescholen.

Maar waarom doen opleidingen dit dan niet zorgvuldig?

Docenttalent ziet op hogescholen naast het gebrek aan leidraad voor het juist formuleren van de leerdoelen ook een gebrek aan evaluatiemomenten van bestaande leerdoelen en leerlijnen.

Het blijven afstemmen in hoeverre de ontwikkelingen in de beroepspraktijk in het curriculum aan bod komen en het blijven nagaan in hoeverre afzonderlijke vakken samen leiden tot het realiseren van de beroepscompetenties is van groot belang, maar wordt in de praktijk (nog) te weinig gedaan.

Hoe heldere en eenduidige leerdoelen formuleren?

Er zijn veel manieren om tot leerdoelen te komen in meetbaar gedrag. Vaak worden hierbij de SMART-principes gebruikt. Echter merken wij in de praktijk dat het niet eenvoudig is om de mate van specificatie te bepalen. Vandaar dat Docenttalent bij het formuleren van meetbare leerdoelen gebruik maakt van de vier componenten: actie, inhoud, norm en waarde.

Actie: Wat moeten studenten met de leerstof doen?
Inhoud: Op welke inhoud moet de student de beschreven activiteit kunnen toepassen?
Norm: Welke minimumprestatie vind je nog succesvol?
Waarde: Onder welke voorwaarde/vanuit welk perspectief moet de student het gedrag vertonen?

Wanneer een leerdoel tenminste de bovenste drie componenten bevat, kun je er zeker van zijn dat het leerdoel goed geformuleerd is. Bij sommige prestaties kan het handig zijn een tevens een waarde toe te kennen.

Meer weten?

Wil je meer weten over het formuleren van leerdoelen en hoe Docenttalent hierbij kan ondersteunen? Of heb je een andere onderwijs-gerelateerde-uitdaging die je graag aan ons voorlegt?

Neem gerust vrijblijvend contact op via leonie@docenttalent.nl of 06-15087454 of lees verder over al onze activiteiten op www.docenttalent.nl.  

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *