Goed onderwijs valt of staat met goede docenten. Maar wat typeert een goede docent? Uitstekende didactische en pedagogische kwaliteiten zijn hierbij een absolute voorwaarde. Vandaar dat wij met onze klassenconsultatie focussen op de ontwikkeling op pedagogisch en didactisch vlak, met als doel de docent directe feedback te geven op het handelen in de klas.

In deze consultatie observeert de begeleider het handelen van de docent ten aanzien van de vooraf vastgestelde leervraag. Dit betekent dat de begeleider voornamelijk kijkt naar de ontwikkelpunten die de docent zichzelf toeschrijft. Daarnaast wordt gesignaleerd in hoeverre gewerkt wordt aan de verschillende competentiegebieden. De begeleider is objectief en registreert nauwkeurig wat wordt gezegd/gedaan aan de hand van een observatie-instrument. Vervolgens worden vele tips en adviezen aangereikt, die bewezen effectief zijn om het gewenste gedrag te versterken.

De aanpak die wij hanteren is gebaseerd op de diverse rollen van de leraar (Martie Slooter).   

Eventueel kan bij de observatie gebruik worden gemaakt van video-opnames (school video interactie begeleiding).

Voor vragen over onze dienstverlening kunt u onderstaand contactformulier invullen. Binnen 2 werkdagen nemen wij contact met u op.

    Naam *

    E-mail *

    Telefoonnummer *

    Onderwerp

    Eventuele vraag/opmerking