Procesbegeleiding HBO

Docenttalent heeft ruime ervaring met de advisering en ondersteuning van HBO instellingen bij het voorbereiden op visitaties en accreditaties.

Onder de huidige accreditatie-eisen is het belangrijk een goed werkend kwaliteitszorgsysteem te hebben. De procesbegeleider van Docenttalent is erop gericht kwaliteits- of accreditatierisico’s inzichtelijk te maken. Vervolgens ondersteunt hij de opleiding planmatig bij het in gang zetten van de kwaliteitsontwikkeling door middel van onder andere beleidsvoorbereiding en bijscholing.

 1. Visie en profiel

Profilering en visie van de opleiding en implementeren van de specifieke onderwijsvisie.

 1. Programma en curriculum

Ontwerpen en ontwikkelen van het curriculum, alsmede advies en ondersteuning bij het uitvoeren van het nieuw ontwikkeld curriculum. Onder andere ontwikkelen van didactische kader, schrijven/herijken van studiehandleidingen en het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s.

Docenttalent draagt zorg voor het bewaken en integreren van de landelijk vastgestelde kerndoelen in het onderwijsaanbod en ondersteunt bij het creëren van samenhang en beter uitvoerbaar maken van het onderwijsprogramma.

 1. Verantwoorden en verbeteren

Zelfevaluatie: ondersteuning bij het opstellen van een zelfevaluatie/kritische zelfreflectie. De procesbegeleider van Docenttalent kan fungeren als kritische lezer of ontwerper van de zelfevaluatie.

Audit: uitvoeren van een tussentijdse audit/peeraudit.

Proefvisitatie: uitvoeren van een proefvisitatie; evalueren en verbeteren.

 1. Toetsing en afstuderen

Professionalisering van de organisatie op het gebied van toetsing en afstuderen, zodat de kwaliteit van toetsing gewaarborgd blijft.

Naast onze praktijkgerichte advisering ondersteunen wij docenten middels (team)begeleiding. Deze begeleiding is erop gericht docenten te trainen in het toepassen van het didactisch kader in de lessen: vertaling van competenties naar leerdoelen.

Wij hebben inmiddels meer dan 20 opleidingen in het hoger beroepsonderwijs met succes onderwijskundig geadviseerd, zowel Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen.

Benieuwd wat Docenttalent voor uw organisatie kan doen?

Neem vrijblijvend contact op met Leonie Verweij (leonie@docenttalent.nl) of tel: 06-15087454.
Of vul bijgaand contactformulier in en binnen 2 werkdagen nemen wij contact met u op. 

Advies - HBO

Vul onderstaande gegevens in om vrijblijvend een offerte op te vragen of een vraag te stellen.


  Naam *

  E-mail *

  Telefoonnummer *

  Onderwerp

  Eventuele vraag/opmerking