Advies

Docenttalent heeft ruime ervaring met het adviseren van onderwijsinstellingen met als doel het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Het gaat hierbij om implementatie- en verbetertrajecten. Docenttalent draagt zorg voor visie- en planvorming, innovatie, ontwikkeling en verbetering.

Begeleiding

Docenttalent biedt persoonlijke coaching en begeleiding vanuit een oplossingsgerichte visie. Gedurende een individueel traject leert de docent persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden verder te ontwikkelen, waardoor hij weer in zijn kracht komt te staan.