Kwaliteitsverhoging HBO? Begin met concrete leerdoelen.

Om binnen het Hoger Beroepsonderwijs het eindniveau per opleiding te kunnen waarborgen, is het correct formuleren van leerdoelen van groot belang. Het formuleren van de leerdoelen blijkt echter in de praktijk niet zo makkelijk. Gelukkig kan dit knelpunt concreet worden …