Docenttalent begeleidt intervisiebijeenkomsten. Samen met collega’s bespreekt de leerkracht verschillende dilemma’s uit de onderwijspraktijk. Iedere deelnemer wordt in de gelegenheid gesteld een casus in te brengen. Vervolgens worden er twee casussen uitvoerig besproken. Hierbij worden oplossingen uit de groep aangedragen. Docenttalent werkt hierbij met de incidentmethode. Indien gewenst wordt iedere bijeenkomst een specifiek onderwerp centraal gesteld o.a. gedragsproblemen, klassenmanagement, orde in de groep, balans werk – privé etc.

Naam *

E-mail *

Telefoonnummer *

Onderwerp

Eventuele vraag/opmerking