Docenttalent ondersteunt scholen in het planmatig werken aan verbetering.

Er wordt een analyse gemaakt waarin de bestaande behoefte tot verbetering en optimalisatie zichtbaar wordt. Hierbij komen ook knelpunten aan het licht. Vervolgens worden ontwikkeldoelen geformuleerd. In samenspraak met de directie wordt besloten welke ondersteuning wenselijk is. Hierbij wordt zowel het gehele schoolteam als de indiviudele leerkracht begeleid.

Docenttalent heeft ruime ervaring met verbetertrajecten op hogescholen, ter voorbereiding op een accreditatie.

Werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld liggen op het gebied van:

  • Ondersteunen / trainen docenten in het toepassen van het didactisch kader en het werken volgens een toetsmatrijs.
  • Ontwikkelen en aanleveren observatieformulier voor beoordeling docenten.

Benieuwd wat Docenttalent voor uw organisatie kan doen?

Neem contact op via het contactformulier of mail naar info@docenttalent.nl

Contact

Naam *

E-mail *

Telefoonnummer *

Onderwerp

Eventuele vraag/opmerking