Docenttalent heeft ruime ervaring met het adviseren van onderwijsinstellingen met als doel het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs. Het gaat hierbij om implementatie- en/of verbetertrajecten. Docenttalent draagt zorg voor visie- en planvorming, innovatie, ontwikkeling en verbetering.
Implementatietrajecten

Docenttalent begeleidt scholen bij de de keuze voor en implementatie van nieuwe (ICT) toepassingen.

Verbetertrajecten

Docenttalent ondersteunt scholen in het planmatig werken aan verbetering. 

Beleidsontwikkeling

Vanuit ons procesmatig inzicht is Docenttalent in staat projectplannen op beleidsniveau op te stellen.